+90 545 316 96 43

CLUB TURBAN
Politikalarımız

 • Politikalarımız
Ç

EVRE POLİTİKAMIZ

Çevre konusunda üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olan, sürdürülebilir yaşam için doğal kaynakları etkin bir şekilde koruyarak gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.

Çevre politikamızın temel unsurları:

 • Çevre mevzuatı gerekliliklerine uyarak çevremizi koruma konusunda bilinçli olmak,
 • Çevreye en az zarar veren teknolojiyi araştırarak, uygulamak,
 • Otelimizin tasarımında çevre bilinci ile hareket etmek,
 • Tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı, çevre halkını ve iç, dış misafirlerimizi çevre konusunda bilinçlendirerek doğal kaynaklarımızı korumak,
 • Oluşabilecek kirlilikleri en az düzeye indirmek için atıklarımızı kaynağında ayırıp geri dönüşüme kazandırmak,
 • Çevre konusunda sürekli iyileştirme ilkesini benimseyerek elektrik, su, yakıt ve diğer birimlerde enerji tasarrufu yapmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları ışığında oluşabilecek riskleri önceden belirleyerek önlem almak ve böylece sağlık, güvenlik, çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

        Doğaya daha az zarar vermek için çevre konusunda yaptıklarımız ileride yapacaklarımızın da teminatıdır.

Çevre duyarlılık çalışmalarımızda bize vereceğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

SOSYAL POLİTİKAMIZ

Club Turban otel yöresel toplum ile pozitif ilişkiler kurarak, hem personeli arasında yaş, cinsiyet, ırk ayrımcılığı yapmamayı, hem de yöre insanını sosyal ve ekonomik olarak geliştirmeyi, yöre ekonomisini desteklemek adına yerel tedarikçilerle çalışmayı taahhüt eder.

Bu amaçla;

 • Yöremizdeki Muğla Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümü ile işbirliği yapılmaktadır.
 • Otelimizde kullanılan çoğu ürün yöremizden temin edilmekte  ve karbondioksit emisyonu azaltılmaktadır.
 • Club Turban otel bulunduğu destinasyonu geliştirmektedir.
 • Eski eşyalar yöredeki okul, hastane ve benzeri yerlere bağışlanır.

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yasal şartlar ve kendi şartlarımız çerçevesinde, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını ve insan haklarını korumak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için, tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek, risk analizlerimizi gözden geçirerek önleme kültürünü sürekli iyileştirmek İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızdır.

Sloganımız ‘Sağlığını koru, işini koru’

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yazıcı otelleri stratejik planını oluşturan marka değerini ve misafir memnuniyetini arttırmayı, sahip olduğu markayı yaygınlaştırmayı ve geliştirmeyi, her alanda en iyi hizmeti vermeyi ve sürekli geliştirmeyi hedefler.

Bu doğrultuda kuruluşumuz;

 • Ulusal ve Uluslararası yasal şartlar çerçevesinde misafir memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak, tüm çalışanlarımızı eğiterek Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine dâhil edip misafirlerimize kaliteli ve insan sağlığı için güvenli ürün ve hizmetler sunmayı,
 • Hem yasal ve düzenleyici şartlara hem de müşterilerle karşılıklı hemfikir olunmuş gıda güvenliği şartlarına uymayı,
 • Kalite ve gıda güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeyi sağlamayı ve yürütmeyi,
 • ISO 9001 ve ISO 22000 Yönetim Sistemi standartlarını tüm çalışanlarıyla benimseyip, gereklerini yerine getirmek ve birlikte çalıştığımız tedarikçiler ve taşeronlarımıza da standardın gereklerini uygulamasını sağlamayı, birlikte geliştirmeyi, yönetim sistemlerimizin sürekli iyileşmesini sağlamayı,
 • Belirlenen hedefler doğrultusunda yönetim sistemlerimizde iyileştirme yaparak misafirlerimizin tekrar ülkemizi ve otelimizi tercih etmelerini sağlamayı,
 • Misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın istek ve beklentilerini tespit etmeyi ve karşılamayı, birlikte iyileştirme faaliyetleri yapmayı,
 • Teknolojideki yenilikleri takip ederek kademeli iyileştirmeler yapmayı,
 • Çalışanlarımıza uygun çalışma ortamları yaratmayı ve her seviyede çalışanımıza liderlik ederek onları yönetime dahil etmeyi,
 • Sürekli gelişim için eğitimler ve kültürel faaliyetler yaparak toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı ve bu yolla kurumsal kültürü geliştirmeyi taahhüt eder.

 

Sürdürülebilirlik Raporu 2016
 

Sürdürülebilirlik Raporu 2018